Кремация

 1. Смъртен акт
 2. Ковчег
 3. Кръст или пирамида
 4. Драперия
 5. Покров
 6. Възглавница
 7. Калъвка за възглавница
 8. Ленти за ревер
 9. Некролози
 10. Жито
 11. Погача
 12. Пластмасови прибори
 13. Салон за раздаване
 14. Обслужване в салон за раздаване
 15. Товароразтоварна дейност
 16. Хладилна камера
 17. Кремиране
 18. Урна – ПВЦ
 19. Урнополагане